Numase BV
Werkt aan werk
Re-integratie & Outplacement

Arbeidsbemiddeling & Recruitment
Home

 


Numase BV is een bureau met een hecht team van ervaren professionals die reeds hun sporen hebben verdiend in de arbeidsbemiddeling.

 

Re-integratie 2e Spoor 

Dag in dag uit houden wij ons bezig met werknemers die hun eigen werk niet meer kunnen en/of mogen uitvoeren en voor wie de Wet verbetering Poortwachter (WvP) in werking is getreden (zgn. 2e Spoor traject).

 

Individuele Re-integratie Overeenkomst
 

Wij werken ook voor mensen die niet (meer) in dienst zijn van een werkgever maar die willen re-integreren vanuit werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. In die gevallen is de uitkerende instantie (veelal het UWV) de opdrachtgever. Sinds 2004 kennen we de Individuele

Re-integratie Overeenkomst (kortweg IRO). De cliënt krijgt onder voorwaarden de beschikking over een vorm van persoonsgebonden budget dat hem/haar in staat stelt op basis van eigen keuzes tot herintreding in het arbeidsproces te komen. De cliënt kan bij toekenning van een IRO dus zelf het re-integratiebureau kiezen.

 

Outplacement 

Daarnaast zetten wij ons in voor werknemers die door economische omstandigheden, reorganisatie of arbeidsconflicten genoodzaakt zijn een andere baan te zoeken. Dat laatste doen wij vanuit een outplacement traject.

 

Arbeidsbemiddeling & Recruiting 

En bent u als werkgever op zoek naar personeel, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn in staat om onze relaties en kandidaten op korte termijn te helpen om aan de vraag te voldoen.

 

Vanuit de vestigingen in Woerden, Zevenaar en Cuijk ondersteunen wij bedrijven bij re-integratie, outplacement en recruiting vraagstukken.

 

Bent u als opdrachtgever geïnteresseerd hoe Numase BV te werk gaat?  Of bent u op zoek naar een professionele organisatie voor de uitvoering van de IRO?

Wij maken graag tijd vrij voor een oriënterende afspraak.  
Algemene Leveringsvoorwaarden       Klachtenreglement     Privacyreglement